img
  • گالکسی کازینو
امتیاز 3.25 از 5

امنیت

امکانات

سرعت برداشت

تعداد بازیکنان

  • اوماها ۵ کارت

  • نرد تخته

  • پیش بینی

  • انفجار

ثبت حساب کاربری

پس از ثبتنام در Galaxy (با لینک موجود در سایت) نام کاربری خود را ثبت نمایید.

نام کاربری

برای مثال : deep

نحوه نصب برنامه

Galaxy

دانلود برنامه
img

بازی تحت وب

WEBSITE

سایت های مشابه