img
  • پوسته: ipoker
  • تا 35% ریک بک
امتیاز 4.75 از 5

امنیت

امکانات

سرعت برداشت

تعداد بازیکنان

  • اوماها ۵ کارت

  • هولدم 6+

ثبت حساب کاربری

پس از ثبتنام در Redstar (با لینک موجود در سایت) نام کاربری خود را ثبت نمایید.

نام کاربری

برای مثال : deep

سایت های مشابه